Now showing items 1-2 of 2

  • Kruhově polarizovaná sériová anténní řada 

    Hurt, Martin
    Tato práce je zaměřena na návrh kruhově polarizovaných sériových anténních řad. Antény pracují v pásmu ISM (5,725 GHz až 5,875 GHz). Návrhy antén jsou provedeny ve třech bodech. V prvním bodě je navržena napájecí soustava, ...
  • Měřicí antény pro pásma GSM a Wi-Fi 

    Hurt, Martin
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem měřicích antén pro pásma GSM900, GSM1800 a Wi-Fi. V prvním kroku řešení jsou navrženy dvě antény pro pásma GSM900/GSM1800 a pro pásmo Wi-Fi pomocí programu CST Microwave Studio. Ve ...