Now showing items 1-2 of 2

  • Detekce útoku uhádnutí hesla v síťovém provozu 

    Hurta, Marek
    Tato bakalářská práce se zabývá monitorováním sítí pomocí IP toků. Popisuje framework Nemea, který se využívá pro tvorbu modulů schopných detekovat síťové anomálie. Dále popisuje způsoby, jakými je možné napadnout protokoly ...
  • Odvozování pravidel pro mitigaci DDoS 

    Hurta, Marek
    Táto práca sa zaoberá monitorovaním sietí pomocou NetFlow dát. Popisuje princípy, na ktorých je založená detekcia bezpečnostných anomálií pomocou IDS systémov. Ďalej popisuje framework Nemea, ktorý slúži na tvorbu modulov ...