Now showing items 1-1 of 1

  • E-learningový kurz autoškoly 

    Hurtečák, Lubomír
    Diplomová práce obsahuje základní informace o e-learnigu a jeho rozdělení podle různých kritérií. Taktéž je popsán vývoj a současné trendy e-learningu. Je řečeno, co je třeba k vytvoření distanční (elektronických) studijních ...