Now showing items 1-2 of 2

  • Pojezdové a zvedací zařízení 

    Husák, Adam
    Tato bakalářská práce je zaměřena na pojezdová a zvedací zařízení určená pro přepravu vrtulníků BELL mezi letištní plochou a hangárem. První část je věnována přehledu a zhodnocení významných výrobců podobných zařízení. ...
  • Zlepšení QMS organizace aplikací DMAIC 

    Husák, Adam
    Cílem této diplomové práce je navrhnout opatření vedoucí ke zlepšení vybraného procesu Návrh a vývoj společnosti aplikací DMAIC. Práce je zaměřena na identifikaci problému, nalezení příčin a následný návrh opatření vedoucích ...