Now showing items 1-8 of 8

 • Bezdrátová meteorologická stanice 

  Kebísek, Marcel
  Cieľom tejto práce je navrhnúť a implementovať systém pre bezdrôtové meranie meteorologických veličín, ich analýzu a sprostredkovanie užívateľovi s možnosťou zdieľania na internete. Systém bol navrhnutý s využitím bezdrôtového ...
 • Digitální PIR detektor pohybu 

  Končitík, Peter
  Bakalárska práca je zameraná na rozbor problematiky detekcie pohybu pomocou pasívneho infračerveného senzora. Pasívny infračervený senzor získava analógové hodnoty, ktoré sa prevádzajú pomocou analógovo-digitálneho prevodníka ...
 • Docházkový systém s přístupovým terminálem 

  Pulik, Peter
  Táto práca sa zaoberá návrhom prístupového terminálu a dochádzkového systému. Popisuje návrh prístupového terminálu po hardwarovej stránke, implementáciu jeho riadiaceho programu, serverového programu slúžiaceho na výpočet ...
 • Internet of Things zařízení s podporou BLE 

  Débef, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je seznámení se s fenoménem Internetu věcí a sestavení zařízení spadajícího do této kategorie. Sestavené zařízení je vytvořené na síťové architektuře klient-server a využívá bezdrátového ...
 • Internet of Things zařízení s podporou Bluetooth a COAP 

  Fuchs, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá v dnešní době velmi zmiňovaným pojmem Internet věcí. Hlavním cílem je definovat Internet věcí, popsat jeho historii vzniku, základní charakteristiku, vývoj, problematiku zabezpečení a rizika ...
 • Interpreter bytového kódu Java 

  Husák, Jiří
  Cílem bakalářské práce je navrhnout a implementovat interpreter bytového kódu Java na platformě FITkit. V práci je nejprve rozebrána problematika jazyka Java, zejména vlastnosti přenositelného bytekódu a virtuálního stroje ...
 • Využití syntézy na systémové úrovni pro aplikace s platformou ZYNQ 

  Husák, Jiří
  Práce se zabývá využitím syntézy na systémové úrovni v aplikaci pro zpracování obrazu. Aplikace je určena pro platformu Xilinx ZYNQ. Komponenty v FPGA jsou popsány v jazyce C++. K implementaci bylo použito vývojové prostředí ...
 • Vzdálená diagnostika poruch výtahu 

  Weisser, Filip
  Cílem této bakalářské práce bylo seznámení s řídicí jednotkou  rozvaděče výtahu a vytvoření převodníku pro její komunikaci se serverem. Dále navrhnout program pro sběr a uložení informací zaslaných řídicí jednotkou výtahu ...