Now showing items 1-3 of 3

 • Nástroje managementu kvality 

  Husák, Martin
  Tato bakalářská práce je psána formou rešerše. Dává si za cíl zmapovat nástroje a metody, které mají za úkol zlepšovat jakost a udržet ji na požadované úrovni. Text je rozdělen do dvou kapitol. První kapitola je věnována ...
 • Vliv velikosti náboje na hltnost a účinnost vírové turbiny 

  Husák, Martin
  Cílem práce je numerickým modelováním určit vliv velikosti náboje na hltnost a účinnost vírové turbíny. V první části práce jsou shrnuty teoretické poznatky o vodních turbínách. V hlavní části práce je nejdříve proveden ...
 • Vzduchotechnika polyfunkčního domu 

  Husák, Martin
  Bakalářská práce se zabývá navržením vzduchotechnických zařízení a klimatizací pro polyfunkční budovu, ve které se nachází 4 lékařské ordinace, kadeřnictví, autoškola a 3 bytové jednotky. Dům je vyprojektován, aby splnil ...