Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh a realizace laboratorní úlohy na téma "Standard ISA-S88" 

    Husák, Michal
    Bakalářská práce má za úkol objasnit řízení dávkových procesů s využitím standardu ANSI/ISA-S88. Implementuje standard do školní vzorové úlohy, která se stane součástí laboratorní výuky v předmětu Automatizace procesů ...
  • Virtuální dvojče pro testbed Průmyslu 4.0 

    Husák, Michal
    Tato diplomová práce se zabývá tvorbou digitálního dvojčete pro tesbed Barman. Barman je školní model autonomní linky míchaných nápojů, který demonstruje principy Průmyslu 4.0. Teoretická část práce diskutuje nad volbou ...