Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh na zlepšení marketingové strategie firmy 

    Husáková, Veronika
    Diplomová práce se zabývá marketingovou strategií společnosti prodávající knihy. Teoretická část poskytuje teoretické východiska týkající se marketingové strategie. Na základě analytické části analyzující aktuální marketingovou ...