Now showing items 1-3 of 3

 • Evaluační platforma pro CAN Flexible Data Rate transceivery 

  Hus, Peter
  Cieľom tejto práce je vytvorenie evaluačnej platformy pre komunikáciu na CAN FD zbernici, ako aplikačná podpora pre transceiver NCV7344 na poskytnutom module. Hlavnou časťou práce je naprogramovanie obslužného firmvéru pre ...
 • Low Power GPS Locator 

  Hus, Peter (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The aim of the work is to design a low power GPS locator which will serve as a security device for location tracking and checking vehicles status. The designed device will be able to identify unauthorised manipulation of ...
 • Nízkopříkonový GPS přijímač 

  Hus, Peter
  Cieľom tejto práce je navrhnúť nízkopríkonový GPS prijímač, ktorý bude slúžiť ako zabezpečovacie zariadenie na sledovanie polohy a stavu motorových vozidiel. Navrhnuté zariadenie bude schopné rozpoznať neoprávnenú manipuláciu ...