Now showing items 1-2 of 2

  • Měření vibrací na obráběcích strojích 

    Husar, Tomáš
    Tato bakalářská práce je zaměřena na měření kmitání obráběcích strojů. Popisuje základní druhy kmitání, které se vyskytují během obráběcího procesu. Blíže seznamuje s přístroji, jež slouží k získávání a analýze vibrací.
  • Návrh pracoviště pro obráběcí aplikace s robotem KUKA 

    Husar, Tomáš
    Cílem této práce je návrh konceptu robotického pracoviště pro odjehlovací aplikace. V teoretické části jsou uvedeny základní požadavky na odjehlování pomocí průmyslových robotů. Z několika variant uspořádání robotického ...