Now showing items 1-2 of 2

  • Klasifikace objektů v obraze podle textury 

    Hutárek, Jiří
    Práce se zabývá detekcí textur v obraze pomocí metody Local binary patterns (LBP). Texturním příznakem je histogram hodnot LBP ve zkoumaném obraze a klasifikace textur je prováděna pomocí umělé neuronové sítě. S použitím ...
  • Klasifikace objektů v obraze podle textury 

    Hutárek, Jiří
    Hlavním tématem této práce je klasifikace textur a rozpoznávání objektů v obraze podle textury. Jsou rozebírány různé texturní příznaky včetně několika variant local binary patterns (LBP). Je navržena nová modifikace LBP ...