Now showing items 1-20 of 37

 • Classically determined effective Delta K fails to quantify crack growth rates 

  Vojtek, Tomáš; Pokorný, Pavel; Oplt, Tomáš; Jambor, Michal; Náhlík, Luboš; Herrero, Diego; Hutař, Pavel (Elsevier, 2020-08-01)
  Decomposition of the resistance to fatigue crack growth into the intrinsic and extrinsic component is very important for understanding of fatigue failure mechanisms, relation to microstructure and modelling of residual ...
 • Comparison of Different Load Spectra on Residual Fatigue Lifetime of Railway Axle 

  Pokorný, Pavel; Náhlík, Luboš; Hutař, Pavel (Elsevier, 2014-06-18)
  The railway axles are subjected to variable amplitude loading. The variability is caused by many different regimes of train operation. The dominant load is caused by the weight of the vehicle, which generates rotary bending ...
 • Crack propagation in the vicinity of the interface in layered materials 

  Malíková, Lucie; Náhlík, Luboš; Hutař, Pavel; Knésl, Zdeněk (University of West Bohemia, 2009-01-04)
  Paper deals with the problem of crack propagation in the vicinity of the interface in layered materials. Layered materials are often used in practice, primarily because of their better mechanical properties in comparison ...
 • Critical applied stresses for a crack initiation from a sharp V-notch 

  Náhlík, Luboš; Hutař, Pavel; Štegnerová, Kateřina (Gruppo Italiano Frattura, 2014-10-31)
  The aim of the paper is to estimate a value of the critical applied stress for a crack initiation from a sharp V-notch tip. The classical approach of the linear elastic fracture mechanics (LELM) was generalized, because ...
 • Deformačně-napjatostní analýza ojnice spalovacího motoru pomocí MKP 

  Biječek, Tomáš
  V této diplomové práci je provedena MKP analýza ojnice ze spalovacího motoru Briggs & Stratton zahradní sekačky. V rámci výpočtů v MKP systému ANSYS Workbench je řešena statická deformačně-napjatostní analýza, stabilitní ...
 • The Effect of the Free Surface on the Singular Stress Field at the Fatigue Crack Front 

  Oplt, Tomáš; Pokorný, Pavel; Náhlík, Luboš; Hutař, Pavel (De Gruyter Open, 2017-11-22)
  Description of stress singularity in the vicinity of a free surface is presented. Its presence causes the retardation of the fatigue crack growth in that region and fatigue crack is being curved. Numerical model is used ...
 • Estimation of stepwise crack propagation in ceramic laminates with strong interfaces 

  Náhlík, Luboš; Štegnerová, Kateřina; Hutař, Pavel (Gruppo Italiano Frattura, 2015-10-01)
  The contribution deals with a description of the specific crack behaviour in the layered alumina-zirconia ceramic laminate. The main aim is to clarify crack behaviour in the compressive layer and provide computational tools ...
 • Fatigue properties of B1914 superalloy at high temperatures 

  Horník, Vít; Fintová, Stanislava; Šmíd, Miroslav; Hutař, Pavel; Hrbáček, Karel; Kunz, Ludvík (Elsevier B.V., 2020-02-19)
  B1914 is a nickel-based superalloy with an increased amount of B (boron) and C (carbon) to reach an adequate amount of borides and carbides in the cast structure ensuring improved creep properties. However, the influence ...
 • Fracture mechanics parameters of multilayer pipes 

  Malíková, Lucie; Náhlík, Luboš; Hutař, Pavel; Knésl, Zdeněk (University of West Bohemia, 2007-10-19)
  Multilayer pipes consisting of different materials are frequently used in praxis because of partial improvement of the properties of pipe systems. To estimate lifetime of these pipes the basic fracture parameters have to ...
 • Influence of Threshold Values on Residual Fatigue Lifetime of Railway Axles under Variable Amplitude Loading 

  Pokorný, Pavel; Náhlík, Luboš; Hutař, Pavel (Elsevier, 2015-03-20)
  The paper deals with an estimation of residual fatigue lifetime of railway axles under real loading spectrum. The residual fatigue lifetime is given by magnitude of fatigue crack propagation rate. This rate depends ...
 • Interaction of fatigue and creep in MAR-M 247 superalloy 

  Horník, Vít; Fintová, Stanislava; Šmíd, Miroslav; Hutař, Pavel; Hrbáček, Karel; Kunz, Ludvík (Elsevier B.V., 2020-02-19)
  Lifetime of MAR-M 247 Ni-based superalloy was experimentally studied under high-frequency cyclic loading (120 Hz) with constant tensile mean stress m = 300 MPa at temperature 900 °C in air. The stress amplitude a was changed ...
 • Kamerový jeřáb 

  Nádvorník, Jan
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem kamerového jeřábu s nastavitelnou délkou teleskopického ramene. Navržená maximální délka ramene činí 6 [m] s maximální nosností kamery 8 [kg]. Práce řeší konstrukční uzly ...
 • Konstrukce zařízení pro modifikaci topografie třecích povrchů 

  Kománek, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí laboratorního balotinovacího zařízení, které je určeno pro cílenou modifikaci topografie třecích povrchů dvou typů vzorků. Těmi jsou kuličky s průměrem 20-40 mm a válečky ...
 • Konstrukční návrh kamerového jeřábu 

  Navrátil, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá nekolika variantami konstrukcního návrhu kamerového jerábu. Vybrány jsou dve z techto variant, které jsou nejvhodnejší s ohledem na zadání a praktické využití zarízení. Práce obsahuje kompletní ...
 • Korelace změny signálu AE s rozvojem kontaktního poškození 

  Nohál, Libor
  Tato dizertační práce se zabývá experimentálním studiem zpřesněné detekce vzniku únavového kontaktního poškození pomocí metody akustické emise. Byla realizována série experimentů na dvou reprezentantech ložiskových ocelí ...
 • Lomové chování trubkových polyolefinů 

  Fiedler, Lubomír
  Práce se zabývá studiem lomového chování trubkových typů vysokohustotního polyetylénu (HDPE). V první části byla provedena podrobná studie současného stavu poznání. Byla zaměřena na používané typy plastů pro trubkové ...
 • Modifikace upínací části zkušebního zařízení RUMUL Cracktronic 160 

  Beran, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem nových upínacích čelistí zkušebního stroje RUMUL Cracktronic 160, který je používán v únavové laboratoři Ústavu konstruování FSI VUT v Brně. Očekávaným přínosem nového ...
 • Možnosti určování vybraných lomových parametrů v rámci LELM 

  Zouhar, Petr
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá možnostmi určování vybraných lomových parametrů v rámci lineárně elastické lomové mechaniky (LELM). Cílem této práce je kvantifikace přesnosti jednotlivých metod určování lomových ...
 • Návrh hydraulického pojezdu univerzální pohonné jednotky žacího stroje 

  Smejkal, David
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením konstrukčního návrhu hydraulického pojezdu pohonné jednotky žacího stroje, a jeho následnou realizací v podobě prototypu. Stroj je navržen s nezávislým pohonem kol, plynulou regulací ...
 • Nízkocyklová únava pseudoelastické slitiny NiTi 

  Kaňová, Monika
  Tato práce se zabývá studiem mechanických vlastností slitiny NiTi, která vykazuje jev pseudoelasticity a paměťového efektu. V části zabývající se únavou je zkoumána oblast funkční a strukturní únavy. Cílem této práce bylo ...