Now showing items 1-2 of 2

  • Rodinný dům 

    Huvarová, Aneta
    Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro realizaci rodinného domu v Bílovci. Stavba je navržena jako podsklepený objekt s dvěma nadzemními podlažími, usazený ve svažitém terénu. Suterén je ...
  • Základní škola v Mořicích 

    Huvarová, Aneta
    Diplomová práce řeší rekonstrukci základní školy v obci Mořice. Hlavním předmětem diplomové práce je úprava stavby pro provoz školního zařízení a také navrácení původního vzhledu objektu. Pozemek se nachází v ochranném ...