Now showing items 1-1 of 1

  • Vzorové úlohy ve VHDL 

    Huzlík, Petr
    Tato bakalářska prace navazuje na semestralní projekt a zabývá se jazykem VHDL a obvody FPGA a CPLD firmy Xilinx. Dále pak má tato práce za cíl popsat, jak zacházet s vývojovým prostředím WebPack, kde je popsáno jak ...