Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh kamerového systému pro detekci polohy karoserie automobilu 

    Hvížďala, Jan
    Tato práce se zabývá vytvořením vhodného systému pro měření a výpočet polohy karoserie v prostoru. V práci je popsán výběr vhodného softwaru a hardwaru a tvorba výpočtového algoritmu, pro kalibraci a výpočet polohy ...
  • Simulační modelování paralelního mechanismu typu RPR 

    Hvížďala, Jan
    Tato práce se zabývá simulačním modelováním paralelního mechanismu typu RPR. V práci je popsána metodika tvorby simulačního modelu. Pro úspěšné vypracování bylo nutné sestrojit kinematický a dynamický model mechanismu v ...