Now showing items 1-2 of 2

  • Distribuované zpracování zachycené síťové komunikace 

    Hvězda, Matěj
    Pro správce sítí je běžná věc zpracovávat a analyzovat síťové přenosy. Soubory, které obsahují tyto síťové toky, nejsou tak velké pro malé sítě. Ale v případě velkých topologiích, kde soubory rostou až do desítek GB, je ...
  • Komponenta Java Swing řízená pomocí CSS 

    Hvězda, Matěj
    Tato práce je zaměřená na vytvoření komponenty Java Swing, která zobrazí obsah HTML dokumentu na základě kaskádových stylů (CSS). Důvod k vytvoření takové komponenty je umožnění vývojářům tvořit uživatelské rozhraní ...