Now showing items 1-20 of 65

 • Architektura a umění 

  Hrončeková, Barbora
  Návrh Mestskej galérie v meste Litomyšl reaguje hmotou na pohľadové osy mestskej štruktúry a jej rôzne výškové členenie. Hmota budovy je rozdelená na 5 celkov s rozdielnymi výškovými úrovňami. Hlavným princípom je prepájanie ...
 • ART & ARCHITEKCTURE - Kulturní stavba v Jižním Centru v Brně Koncertní sál 

  Balabánová, Jitka
  Krystalické jadérko koncertní síně, dívá se na brněnskou dominantu věžatého Petrova.
 • Budoucnost brněnského výstaviště 

  Mičková, Markéta
  Zadání diplomové práce navazuje na urbanistickou analýzu řešení území BVV, která byla zpracována v předmětu TG02 - Specializovaný ateliér. Diplomový projekt zpracovává architektonickou studii hotelu s kongresovým centrem. ...
 • Budoucnost brněnského výstaviště 

  Kousal, Petr
  Brno bude i nadále městem a sídlem veletrhů. Historická část okolo pavilonu A je zpřístupněna veřejnosti a veletrhy se soustředí okolo významného pavilonu Z, kde je navržen nový městský vstup v rámci lineárního parku, při ...
 • Budoucnost brněnského výstaviště 

  Hlaváček, Radek
  Řešené území se nachází na severozápadu stávajícího areálu BVV. Umístění a rozloha areálu vychází z nového urbanistického návrhu BVV zpracovávaného v předchozím semestru. Při návrhu areálů byl kladen důraz na funkčnost a ...
 • Budoucnost brněnského výstaviště 

  Kaliariková, Beáta
  Predmetom diplomovej práce je návrh kongresového centra situovaného na území BVV. Umiestnenie navrhovaných objektov reaguje na okolitú zástavbu a nadväzuje na dôležité kompozičné osi. Smerom od historického vstupu kongresové ...
 • Budoucnost brněnského výstaviště 

  Knot, Tomáš
  Předmětem mé diplomové práce je řešení rekonstrukce pavilonu „B“ Brněnského výstaviště, který se nachází na ulici Křižovského v blízkosti brány číslo 4. Nové funkční využití objektu bude multifunkční sportovní hala. Toto ...
 • Budoucnost brněnského výstaviště 

  Beltiukov, Ilia
  Architektonický projekt výstavního pavilonu se nachází v lokalitě Brno – Střed, Pisárky, v severní části areálu BVV. Cílem urbanistického návrhu bylo navazovat a integrovat pavilon s druhým městským vstupem do areálu BVV ...
 • Co lze postavit v největším vnitrobloku města Brna? 

  Čapková, Eliška
  bydlení ve městě je často hlučné, však ve vnitrobloku je tiché. Bydlení v zeleni blízko centra je vhodné jak pro rodiny s dětmi, tak pro starší obavytele.
 • Co lze postavit v největším vnitrobloku města Brna? 

  Hlaváčková, Soňa
  Zvolené řešení se opírá o významný prvek osy, protínající řešené území a počítá s novými možnostmi průchodnosti a průjezdnosti i k potřebám původních rezidentů. Nová struktura je kompaktní ale propustná, je jedním celkem ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Bednaříková, Monika
  Hlavná myšlienka využitia územia je doplnenie funkcie adekvátnej výynamu centra. Z tohto pohľadu je knižnica zaručujúca životaschopnosť polyfunkčného objektu. Doplnenie obytnou časťou zaručí roznorodosť využitia v roznych ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Olivová, Vladimíra
  Předmětem práce je návrh zastavění parcely na hranici historického centra a sídlištní zástavby ve městě Valašské Meziříčí. Koncept stavby vychází z měřítka města a polohy pozemku. Návrh polyfunkčního komplexu s komerčním ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Ehlová, Veronika
  Cílem bakalářské práce je návrh polyfunkčního domu v centru Valašského Meziříčí. Navržený projekt respektuje historii a urbanistickou typologii místa. Koncept vychází z motivu hradby převedené do současného pojetí, vytvoření ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Jakubíková, Barbora
  Práce se zabývá nápravou poškozeného charakteru města. Kompaktním způsobem zastavuje rozlehlou parcelu na rozhraní historického centra a panelového sídliště. Nová zástavba je v souladu s členěním města. Doplňuje chybějící ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Kopáčiková, Zuzana
  Projekt zahrnuje bytové domy, které jsou umístěny na parcele jako jeden blok a solitérní budova. Prostor mezi nimi je veřejný, sloužící jako průchod, který obklopen obchodním parterem a kavárnou. Bytové domy jsou třípodlažní, ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Kmošek, Vojtěch
  Zadáním bakalářské práce bylo vyřešení parcely ve Valašském Meziříčí s monofunkčním využitím parkoviště. Místo je situováno na hranici historického centra a moderní výstavby. Z vizí města vyplynula potřeba nové moderní ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Adamec, Karel
  Lokalita leží na hranici dvou různých světů, a to v každém slova smyslu. Na jižní straně se rozkládá panelové sídliště, kterému dominuje bytový objekt o osmi nadzemních podlažích. Celé sídliště má klasický „panelákový“ ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Knežníková, Zuzana
  Koncept riešenia je založený na nadviazaní na urbanistickú štruktúru centra polyfunkčným objektom a vytvorení dominantného objektu významnej verejnej funkcie - mestskej knižnice.
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Hýlová, Adéla
  Zadání bakalařské práce bylo vyřešit problematickou parcelu s dosavadním parkovištěm. Koncept tohoto domu vychází z potřeb města, a to je parkování, studenstké bydlení a fuknce knihovny. Tento dům naplňuje všechny tyto ...
 • LABORARTORY BRNO 

  Janoušek, Martin
  Předmětem práce je urbanistický a architektonický návrh objektu na brněnské Okružní třídě, na východním nároží křižovatky ulice Koliště a Milady Horákové. Navržený objekt hmotově navazuje na přiléhající štíty a reaguje na ...