Now showing items 1-5 of 5

 • Čistící účinnosti netradičních filtračních materiálů 

  Fialová, Tereza
  Kořenové čistírny odpadních vod a zemní filtry jsou zařízení, používající pro čištění odpadních vod filtrační materiál, který je ve většině případů tvořen přirozeným říčním štěrkem, hrubým pískem, popřípadě drceným kamenivem. ...
 • Kompostování čistírenských kalů malých producentů 

  Pumprlová Němcová, Miroslava
  Práce řeší problematiku kompostování směsi čistírenského kalu a biomasy mokřadních rostlin, které jsou jedním z produktů vznikajících na kořenových čistírnách odpadních vod. Úvodní část práce je rešerší odborných informací ...
 • Návrh malé víceúčelové nádrže v k.ú Velké Albrechtice 

  Novák, Radomír
  Diplomová práce řeší sestavení algoritmu výpočtů pro transformaci povodňové vlny v programu Excel a jeho následné využití pro návrh malé víceúčelové nádrže. Výpočet zohledňuje jak samotné vypouštěcí objekty, tak polohu a ...
 • Přirozené odvodnění čistírenských kalů malých producentů 

  Mrvová, Michaela
  Práce je zaměřena na možnosti a navazující měření spojené s odvodňováním kalů, realizované prostřednictvím technologických mokřadů. Zaměření práce spočívá ve vyhodnocení evapotranspirace mokřadních makrofyt, resp. srovnání ...
 • Technologie pro zvýšení propustnosti vod v kořenových ČOV 

  Pobořil, Jan
  Kořenové čistírny jsou jedním z alternativních řešení čištění odpadních vod. Oproti klasickým čistírnám mají celou řadu výhod. Mezi ty hlavní patří především technologická nenáročnost výstavby i údržby, nízké provozní ...