Now showing items 1-20 of 69

 • Alternativní napájení pro senzorové sítě 

  Pačinek, David
  Tato bakalářská práce je věnována problematice napájení bezdrátových senzorů za využití alternativního zdroje napájení, jímž je solární energie. V práci je provedena rešerše týkající se fotovoltaických panelů, dostupných ...
 • Bezdratový sběr dat z výměníku tepla 

  Wojnar, Petr
  Obsahem této bakalářské práce je v první části seznámení s prostředky, které jsou k dispozici pro řízení modelu výměníku tepla, vizualizaci a bezdrátový sběr dat, tj. programovatelnými automaty a terminálem firmy ROCKWELL ...
 • Bezdrátová měření pro diagnostiku v dopravě 

  Tylich, Ladislav
  Cílem tohoto projektu je seznámit se se standardy bezdrátových sítí na krátké vzdálenosti a vytvoření přehledu dostupných rádií v pásmu (300-1000)MHz a jejich srovnání. K vybranému rádiovému modulu je vytvořena programová ...
 • Bezdrátové komunikace pro domácí automatizaci 

  Prokop, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením bezdrátové komunikační sítě technologií IQRF, která je určena pro domácí automatizaci. Pro její vytvoření se používá DPA custom handler, díky němuž lze síť vytvořit bez programování. ...
 • Bezdrátové snímače pro inteligentní budovy 

  Hradecký, Martin
  Tato práce se zabývá senzory a jejich principy, se kterými se můžeme setkat v prostředí inteligentních budov. Dále po jakých bezdrátových komunikačních technologií lze komunikovat v těchto budovách. Hlavním úkolem této ...
 • Bezdrátový diagnostický systém pro dopravu 

  Homzová, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem systému pro bezdrátové měření tlaku v pneumatikách. V rámci této práce byl vytvořen návrh řešení za použití rádiových modulů RFM22b, senzoru tlaku SP100-12A a kitu FRDM-KL46Z. Funkčnost ...
 • Bezdrátový senzor pro inteligentní budovy 

  Grepl, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá porovnáním energetické náročnosti dvou měřících schémat měřicí teplotu pro bezdrátové měření v budově. Měření probíhá pomocí bezdrátových modulů ZigBit900 založených na standardu ZigBee. V prvním ...
 • Bezdrátový snímač pro vnitřní prostředí budov 

  Partika, Marek
  Práce se zabývá programováním rozhraní pro snímače a bezdrátovým přenosem získaných dat. Komunikace se snímači je řešena pomocí protokolu I2C a SPI. Návrh rozhraní pomocí objektových programovacích technik jazyka C++. K ...
 • Bezpečnost modelu malého lisu 

  Peňáz, Ondřej
  Práce se zabývá bezpečností pneumatického modelu lisu. Po prozkoumání norem se provede posouzení rizika a následně proběhne realizace úprav pro splnění bezpečnostních požadavků. Kontrola bezpečnosti je provedena dle normy ...
 • Datalogger pro zaznamenávání měřených veličin 

  Bráblík, Radim
  Tato bakalářská práce se zabývá již realizovaným programem dataloggeru. Na jejím začátku je stručně popsáno co je to datalogger, následuje popis použitého protokolu OPC, jeho vznik, základní specifikace, princip funkce a ...
 • Dolování dat z databází 

  Slezák, Milan
  Diplomová práce je zaměřená na představení možností data miningu. Data mining se zabývá odhalováním skrytých vazeb mezi data. Zájem o tuto oblast se datuje do 60. letech 20 století. Analýza dat našla uplatnění nejdříve v ...
 • Evaluační platforma pro CAN transceivery 

  Bažant, Ladislav
  Práce se zabývá návrhem testovacích modulů, které realizují komunikaci po CAN sběrnici. Tyto moduly je možné zapojit do sítě a následně testovat funkčnost nových CAN transceiverů. Součástí práce je obslužný software pro ...
 • Experiment s rojovou inteligencí v robotických simulátorech 

  Vician, Tomáš
  Tato práce je zaměřena na realizaci experimentů s rojovou inteligencí v simulačních softwarech Vortex a MRDS. Cíl je rozhodnout, zda dosažené výsledky odpovídají teoretickým předpokladům vycházejícím z publikovaného experimentu.
 • Implementace ovladače I2S Audio v systému Freescale MQX RTOS 

  Možný, Karel
  Tato práce se zabývá návrhem a vývojem ovladače sběrnice I2S pro operační systém reálného času MQX běžícího na procesoru řady ColdFire V4. Dále je v práci také uvedeno vytvořené zapojení a desky plošných spojů sloužící k ...
 • Inteligentní dům pro seniory 

  Piši, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá systémem automatizace domácnosti umožňujícím ovládání domácích spotřebičů prostřednictvím běžné televize. Systém využívá standardu X10 a bezdrátové technologie ZigBee. Řídicí software staví ...
 • Internetové ovládání modelu pomocí PLC a Raspberry-Pi 

  Kozovský, Matúš
  Práca sa zaoberá možnosťou vzdialeného programovania priemyselných zariadení PLC alebo HMI, prípadne iných zariadení podobného účelu , ako aj možnosťou vzdialeného monitorovania ich stavov. Práca tiež obsahuje prehľad ...
 • Komunikace PLC s periferiemi modelu výtahu 

  Goryl, Stanislav
  Tématem bakalářské práce bylo vytvořit firmwarové vybavení pro ovládače pater a kabiny pro model výtahu. Ovládače komunikují s nadřazeným řídicím systémem pomocí průmyslové sběrnice AS-Interface. Firmware je realizován ...
 • Kódové otevírání vstupních dveří 

  Hromek, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření ovládání vstupních dveří pomocí dotykové klávesnice. V úvodní části je přiblíženo zadání a cíle práce. V následujících dvou kapitolách je popsáno hardwarové a softwarové vybavení. ...
 • Kryptografie na embedded platformě 

  Korenčiak, Peter
  Tato bakalářská práce se zabývá úpravou části veřejně dostupné kryptografické knihovny LibTomCrypt takovým způsobem, aby byla použitelná na embedded platformě Rabbit 3000. Na tuto platformu byly úspěšně přenesené hašovací ...
 • Lokalizace pro bezdrátové sítě malého dosahu 

  Polok, Zbyszek
  Tato práce se zabývá problematikou lokalizace v bezdrátové senzorové síti. Pomocí modulů Zigbit 900 s čipem pro bezdrátovou komunikaci AT86RF212 je měřena síla signálu v prostorách VUT v Brně. Naměřené hodnoty jsou zpracovány ...