Now showing items 1-2 of 2

  • Parametrické programování v řídicím systému Fanuc 

    Hynčica, Vojtěch
    Diplomová práce je zaměřena na využití parametrického programování pro danou skupinu obrobků. Praktická část obsahuje návrh technologie výroby a samotnou tvorbu parametrických programů pro výrobu dané skupiny obrobků s ...
  • Vliv řezných podmínek na trvanlivost VBD při soustružení 

    Hynčica, Vojtěch
    Bakalářská práce se zabývá vlivem řezných podmínek (řezná rychlost, posuv na otáčku, šířka záběru hlavního ostří) na opotřebení a trvanlivost výměnných břitových destiček při obrábění slitiny Inconel 718. V teoretické části ...