Now showing items 1-20 of 57

 • Analýza a vizualizace dat z e-mailových kampaní 

  Urbanczyk, Martin
  Cílem práce je vyhodnotit stávající aplikaci Posilatko.cz a na základě důkladné analýzy a porovnání s podobnými produkty navrhnout a implementovat rozšíření. Tato rozšíření budou vést ke zvýšení informovanosti uživatele o ...
 • Analýza vlastností nástroje dashboard založená na automatické dekompozici obrazovky 

  Mejía, Santiago
  Cieľom tejto práce je navrhnúť  metódu automatickej segmentácie dashboardov tak, aby ich bolo možné analyzovať pomocou metrík. Tieto metriky analyzujú vlastnosti objektov obrazovky podľa regiónov. Táto metóda je založený ...
 • Anonymizace PCAP souborů 

  Navrátil, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací aplikace, která umožní anonymizaci síťové komunikace uložené ve formátu PCAP. Práce se zabývá jednotlivými vrstvami architektury TCP/IP, na jejíž vrstvách představuje významné ...
 • Automatizace verifikace řízené pokrytím pro procesory ASIP 

  Badáň, Filip
  Táto práca sa zaoberá návrhom a implementáciou automatizácie verifikácie riadenej pokrytím pomocou genetického algoritmu pre aplikačne špecifické procesory. Cieľom práce je prepojiť verifikačné prostredie podľa metodiky ...
 • Distribuované optické vláknové senzory 

  Hynek, Jiří
  Optická vlákna jsou v dnešní době jednou z neodmyslitelných částí telekomunikačních sítí, jelikož slouží pro přenos informací na velké vzdálenosti. Tato práce využívá optická vlákna ne jako nosiče, ale přímo jako zdroje ...
 • Editor jazyka CodAL v prostředí Eclipse 

  Hynek, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou editoru jazyka CodAL pro vývojové prostředí projektu Lissom, které je založené na prostředí Eclipse. Cílem této práce je analyzovat problém tvorby editorů a rozebrat doplňky existujících ...
 • Educational Cross Platform Mobile Game for Youngsters 

  Janeček, David
  Tato práce se zabývá vývojem multiplatformní vzdělávací hry na mobilní zařízení. Nejdříve je uvedena teorie a rozbor existujících her. Dále jsou v práci zmíněny některé možnosti tvorby takové hry a konečně popis návrhu, ...
 • Efektivní varianty dynamického programování v bioinformatice 

  Franěk, Jaromír
  Cílem této práce je nastudovat princip efektivních algoritmů využívajících dynamické programování. S pomocí těchto znalostí vytvořit aplikaci demonstrující princip efektivních algoritmů dynamického programování v bioinformatice ...
 • Grafická vizualizace geografických dat síťového provozu 

  Kachlík, Jakub
  Při probíhajících internetových útocích je důležité zjistit co nejvíce informací o útočníkovi a srozumitelně tuto informaci předat síťovému administrátorovi. Dohledový systém Flowmon je aktuálně schopen určit původ zasílaných ...
 • Implementace flexibilního rozložení ve zobrazovacím stroji CSS 

  Ondrák, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem architektury experimentálního zobrazovacího stroje CSSBox a jeho rozšířením o nový způsob rozložení webového obsahu s názvem flexibilní rozložení. Práce se podrobně věnuje popisu ...
 • Informační systém florbalového klubu 

  Horký, Michal
  Tato práce se zabývá vytvořením informačního systému pro podporu organizace akcí pořádaných florbalovým klubem. Jedná se o webovou aplikaci postavenou na frameworku Flask. Systém umožňuje trenérům získat přehled o účasti ...
 • Informační systém házenkářského klubu 

  Homa, Patrik
  Tato práce se zabývá vytvořením informačního systému pro házenkářský klub. Informační systém je vytvořen jako webová aplikace implementovaná v jazyce PHP s využitím frameworku Laravel. Práce si klade za cíl vytvořit takový ...
 • Informační systém prodejce podavačů tyčí do soustruhů 

  Kaleta, Pavel
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat informační systém pro evidování stavu zakázek, uchování s nimi spjatých dokumentů a další ulehčení práce zaměstnanců firmy zabývající se prodejem podavačů tyčí do ...
 • Inteligentní manažer hry Fantasy Premier League 

  Vasilišin, Maroš
  Hra Fantasy Premier League poskytuje miliónom hráčov po celom svete možnosť stať sa na chvíľu manažérom svojho vlastného klubu. Výsledky a bodové ohodnotenie v hre závisia na správnom predvídaní, ako sa budú hráči chovať ...
 • Interaktivní podávání daňových přiznání 

  Hél, David
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vývojem interaktivních formulářů pro podávání daňových přiznání v České republice, které jsou snadno vyplnitelné pro běžné poplatníky. Oficiální aplikace Ministerstva financí ...
 • Interaktivní porovnávání vlakových spojů 

  Uhlíř, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou interaktivního porovnávání vlakových spojů pomocí grafikonu vlakové dopravy. Nejprve byla provedena analýza existujících aplikací. Následně proběhla analýza dostupných technologií ...
 • Interaktivní vlakový jízdní řád pro tablety 

  Kalusek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vývojem mobilní aplikaci pro operační systém Android. Cílem práce je implementace aplikace pro interaktivní porovnávání vlakových spojů pomocí grafikonu vlakové dopravy. Aplikace ...
 • Mobilní aplikace pro hledače pokladů 

  Skaličan, Robin
  Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace mobilní aplikace pro zařízení s operačním systémem Android. Aplikace má ulehčit práci se záznamem nálezů hledačům s detektorem kovu při svém hledání. Cílem je také usnadnit ...
 • Mobilní aplikace pro prezentaci informací ze světa anime 

  Odehnal, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vývojem mobilní aplikace pro platformu Android jakožto rozšíření stávající webové služby Happo.cz. Cílem práce je implementovat jednoduché a přívětivé uživatelské rozhraní, které ...
 • Mobilní aplikace pro správu tvorby hudební skupiny 

  Dolinský, Miloš
  Tato práce popisuje celý proces vývoje aplikace MyBandSong, která slouží ke správě tvorby hudební skupiny. Součástí aplikace je také jednoduchý editor pro zápis hudby ve formě tabulatury. Popsány jsou jednotlivé etapy ...