Now showing items 1-20 of 42

 • Analýza a vizualizace dat z e-mailových kampaní 

  Urbanczyk, Martin
  Cílem práce je vyhodnotit stávající aplikaci Posilatko.cz a na základě důkladné analýzy a porovnání s podobnými produkty navrhnout a implementovat rozšíření. Tato rozšíření budou vést ke zvýšení informovanosti uživatele o ...
 • Analýza vlastností nástroje dashboard založená na automatické dekompozici obrazovky 

  Mejía, Santiago
  Cieľom tejto práce je navrhnúť  metódu automatickej segmentácie dashboardov tak, aby ich bolo možné analyzovať pomocou metrík. Tieto metriky analyzujú vlastnosti objektov obrazovky podľa regiónov. Táto metóda je založený ...
 • Automatizace verifikace řízené pokrytím pro procesory ASIP 

  Badáň, Filip
  Táto práca sa zaoberá návrhom a implementáciou automatizácie verifikácie riadenej pokrytím pomocou genetického algoritmu pre aplikačne špecifické procesory. Cieľom práce je prepojiť verifikačné prostredie podľa metodiky ...
 • Distribuované optické vláknové senzory 

  Hynek, Jiří
  Optická vlákna jsou v dnešní době jednou z neodmyslitelných částí telekomunikačních sítí, jelikož slouží pro přenos informací na velké vzdálenosti. Tato práce využívá optická vlákna ne jako nosiče, ale přímo jako zdroje ...
 • Educational Cross Platform Mobile Game for Youngsters 

  Janeček, David
  Tato práce se zabývá vývojem multiplatformní vzdělávací hry na mobilní zařízení. Nejdříve je uvedena teorie a rozbor existujících her. Dále jsou v práci zmíněny některé možnosti tvorby takové hry a konečně popis návrhu, ...
 • Implementace flexibilního rozložení ve zobrazovacím stroji CSS 

  Ondrák, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem architektury experimentálního zobrazovacího stroje CSSBox a jeho rozšířením o nový způsob rozložení webového obsahu s názvem flexibilní rozložení. Práce se podrobně věnuje popisu ...
 • Informační systém florbalového klubu 

  Horký, Michal
  Tato práce se zabývá vytvořením informačního systému pro podporu organizace akcí pořádaných florbalovým klubem. Jedná se o webovou aplikaci postavenou na frameworku Flask. Systém umožňuje trenérům získat přehled o účasti ...
 • Informační systém prodejce podavačů tyčí do soustruhů 

  Kaleta, Pavel
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat informační systém pro evidování stavu zakázek, uchování s nimi spjatých dokumentů a další ulehčení práce zaměstnanců firmy zabývající se prodejem podavačů tyčí do ...
 • Interaktivní podávání daňových přiznání 

  Hél, David
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vývojem interaktivních formulářů pro podávání daňových přiznání v České republice, které jsou snadno vyplnitelné pro běžné poplatníky. Oficiální aplikace Ministerstva financí ...
 • Interaktivní porovnávání vlakových spojů 

  Uhlíř, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou interaktivního porovnávání vlakových spojů pomocí grafikonu vlakové dopravy. Nejprve byla provedena analýza existujících aplikací. Následně proběhla analýza dostupných technologií ...
 • Interaktivní vlakový jízdní řád pro tablety 

  Kalusek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vývojem mobilní aplikaci pro operační systém Android. Cílem práce je implementace aplikace pro interaktivní porovnávání vlakových spojů pomocí grafikonu vlakové dopravy. Aplikace ...
 • Mobilní aplikace pro prezentaci informací ze světa anime 

  Odehnal, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vývojem mobilní aplikace pro platformu Android jakožto rozšíření stávající webové služby Happo.cz. Cílem práce je implementovat jednoduché a přívětivé uživatelské rozhraní, které ...
 • Mobilní aplikace pro správu tvorby hudební skupiny 

  Dolinský, Miloš
  Tato práce popisuje celý proces vývoje aplikace MyBandSong, která slouží ke správě tvorby hudební skupiny. Součástí aplikace je také jednoduchý editor pro zápis hudby ve formě tabulatury. Popsány jsou jednotlivé etapy ...
 • Motivační mobilní hra pro elektronické zdravotnictví 

  Pohner, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací cross-platform aplikace pro podporu a rozvoj pohybových aktivit s využitím gamifikace. Na počátku práce byla provedena analýza existujících aplikací, následovala analýza ...
 • Návrh a evaluace uživatelského rozhraní informačního systému pro správu jídelen 

  Štrbák, Tomáš
  Cílem této práce je teoreticky popsat proces a metody návrhu uživatelských rozhraní a následně ukázat aplikaci popsaných metod při návrhu a evaluaci uživatelského rozhraní systému Spokojená Jídelna. Práce popisuje jeden z ...
 • Návrh a evaluace uživatelského rozhraní pro vodohospodářský informační systém 

  Vicen, Ondrej
  Bakalárska práca sa zaoberá tvorbou užívateľského rozhrania pre informačný systém čerpacie stanice odpadných vôd v meste Trebišov. V prvej časti práce sú popísané všeobecné metódy návrhu používateľského rozhrania a testovanie ...
 • Návrh a implementace profileru pro aplikačně specifické procesory 

  Richtarik, Pavel
  Hlavným cieľom tejto práce je analyzovať možnosti profilovania aplikačne špecifických procesorov, preskúmať bežne používané profilovacie techniky a využiť získané informácie pri návrhu a implementácii nového profilovacieho ...
 • Návrh a konstrukce audio výkonového zesilovače ve třídě AB 

  Hynek, Jiří
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh audio výkonového zesilovače ve třídě AB s minimálním výstupním výkonem 2 x 80 W, s možností ovládat kmitočtové charakteristiky, hlasitost a balance. Tento návrh je možno široce uplatnit ...
 • Návrh prostředí pro ladění vícejádrových systémů 

  Klčo, Michal
  Táto práca popisuje problém ladenia man-core systémov s využitím intergrovaného vývojového prostredia. Predstavuje niektoré z integrovaných prostredí, debuggerov, ich funkcie a analyzuje ich. Táto práca tiež opisuje návrh ...
 • On-line technický deník 

  Jaroš, Martin
  Práce se zabývá tvorbou webové aplikace, která slouží jako technický deník motorových vozidel. Aplikace umožňuje registraci běžného nebo firemního uživatele, který může přidat libovolný počet vozidel. U firemního účtu má ...