Now showing items 1-1 of 1

  • Vývoj organizačního chování vlivem ICT 

    Tichý, Ondřej
    Tato disertační práce obsahuje výzkum vztahu českých organizací a českých zaměstnanců k moderním informačním a komunikačním technologiím (zkráceně ICT). Z pohledu organizací se výzkum zaměřil na konkrétní technologie, které ...