Now showing items 1-6 of 6

 • Automatizace procesů Design sprintu 

  Farkašová, Martina
  Táto práca rieši tematiku automatizácie procesov, ktoré sú súčasťou agilnej metodiky Design šprintu. Navrhnuté riešenie vychádza z poznatkov nadobudnutých absolvovaním Design šprintu v spoločnosti Kentico Software s.r.o. ...
 • Detekce obličejů ve videu 

  Hypský, Roman
  Tato bakalářská práce pojednává o detekci obličejů ve videu. Jsou postupně popsány metody detekce lidské kůže v obraze, nejprve parametrické a následně pomocí Gaussova rozložení pravděpodobnosti. Následně jsou popsány ...
 • Informační systém fotbalového klubu 

  Gazdová, Veronika
  Tato práce se zabývá vytvořením informačního systému pro fotbalový klub. Jedná se o webovou aplikaci implementovanou v jazyce PHP s využitím frameworku Nette. Mezi nejdůležitější funkce systému patří zejména možnost vytvářet ...
 • Informační systém organizace pořádající skupinové pobyty 

  Mechl, Stanislav
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat informační systém pro Salesiánský klub mládeže, z. s. Dům Ignáce Stuchlého ve Fryštáku (dále jen Dům Ignáce Stuchlého). Jedná se o výchovně vzdělávací zařízení, které ...
 • Nástroj pro podporu managementu rizik 

  Vystavěl, Jaroslav
  Tento diplomová práce se zabývá řízením rizik. Celá práce je koncipována dle současného standardu PMI. Jedná se o rozbor deseti znalostních oblastí a procesů v nich obsažených. Po vysvětlení základních pojmů z oblasti ...
 • Nástroj pro podporu managementu zainteresovaných stran 

  Hypský, Roman
  Tato diplomová práce pojednává o nástroji pro podporu managementu zainteresovaných stran. V úvodních kapitolách práce jsou popsána teoretická východiska práce. Jsou zde vysvětleny znalostní oblasti managementu zainteresovaných ...