Now showing items 1-2 of 2

  • Přesná detekce základního tónu hudebních nástrojů 

    Hyrák, Jakub
    Cílem této bakalářské práce je v reálném čase správně analyzovat zvukový signál pocházející z hudebního nástroje a z něj určit základní tón. Práce obsahuje část hudební teorie a metody, kterými lze zadaný problém řešit. ...
  • Určování pozice senzorového uzlu mobilním systémem 

    Hyrák, Jakub
    Cílem této diplomové práce je nastudovat problematiku bezdrátových senzorových sítí. Popsat prvky senzorové sítě a probrat, jak jednotlivé senzorové uzly mezi sebou komunikují. Zjistit, jak by bylo možné určit pozici ...