Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský záměr 

    Hyrák, Zbyněk
    V bakalářské práci navrhuji podnikatelský záměr firmy, která poskytuje internetové služby, především tvorbu webových stránek. Vlastní návrh řešení vychází nejen z teoretických poznatků, jež jsou uvedeny v teoretické části ...