Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh na zlepšení externího personálního marketingu podniku 

  Blahutková, Dana
  Tato bakalářská práce se zabývá externím marketingem z pohledu personalistiky. Cílem práce je odstranění nedostatků v oblasti externího marketingu podniku Gebauer a Griller Kabeltechnik, spol. s r.o. Teoretická část práce ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Hytychová, Kristýna
  Tato diplomová práce se zabývá finanční analýzou lékárny. Klíčová pozornost je věnována elementárním metodám, především analýze rozvahy, výkazu zisků a ztrát, poměrovým ukazatelům a jejím soustavám. Tyto metody jsou využity ...
 • Využití nástrojů interního marketingu pro zvýšení spokojenosti zaměstnanců 

  Urbánková, Simona
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku uplatnění interního marketingu v podnikové praxi konkrétní společnosti, a to v oblasti zvýšení spokojenosti zaměstnanců. Důležitým prvkem je analýza současného stavu firemního ...
 • Výzkum spokojenosti zákazníků 

  Urbánková, Simona
  Bakalářská práce se zabývá marketingovým výzkumem spokojenosti zákazníků společnosti BORS Břeclav a.s. Teoretická část práce je věnována k vymezení hlavních marketingových pojmů a marketingovému výzkumu. Praktická část ...