Now showing items 1-3 of 3

 • Geografická pozice serverů sítě PlanetLab 

  Iľko, Pavol
  Táto práca sa zaoberá presnosťou polohy staníc v experimentálnej sieti PlanetLab. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti je opísaná sieť PlanetLab, jej stručná história a prebiehajúce projekty. ...
 • Monitorování přenosových parametrů sítě Internet 

  Iľko, Pavol
  Táto práca sa zaoberá meraním prenosových vlastnosti siete Internet, konkrétne odozvy na program ping, protokol SSH a na meranie prenosovej rýchlosti. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti ...
 • Platební systém pro operační systém Android 

  Iľko, Pavol
  Začiatok práce sa zaoberá zhromažďovaním všeobecných informácií (súčasné platobné systémy, zabezpečenie, možné útoky), ktoré vytvárajú teoretický podklad nutný k ďalšej praktickej činnosti. Práca následne detailne popisuje ...