Now showing items 1-2 of 2

  • Mezinárodní zdanění příjmů divadelních umělců 

    Ištvánková, Šárka
    Tato diplomová práce se zabývá mezinárodním zdaněním příjmů divadelních umělců. Jejím cílem je vytvořit metodický návod pro zdanění příjmů daňových nerezidentů České republiky. Ten je následně aplikován na výpočet výsledné ...
  • Vybrané formy podnikání a jejich zdaňování 

    Ištvánková, Šárka
    Tato bakalářská práce se zabývá zdaňováním příjmů fyzických osob z podnikání a jiné samostatné činnosti. Jejím cílem je porovnat daňovou zátěž živnostníků a společnosti s ručením omezeným a na základě zjištěných poznatků ...