Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh úprav marketingové komunikace konkrétní společnosti 

    Skryjová, Kateřina
    Tato diplomová práce je zpracována pro společnost ReproGenesis, a.s., která se zabývá problematikou léčby neplodnosti. Zkoumá a hodnotí marketingovou komunikaci firmy a zjišťuje nedostatky v této oblasti. Na základě poznatků ...