Now showing items 1-2 of 2

  • Kooperativní teorie her v lokálních konfliktech 

    Ilavská, Adriana
    Kooperatívna teória hier je vedecká disciplína, ktorá ponúka široký matematický aparát vhodný na zachytenie komplexných situácií v sociálnej realite. Vďaka tomu, že dokáže popísať aj hierarchické štruktúry, môže byť ...
  • Použití kooperativní teorie her při řešení lokálního konfliktu 

    Ilavská, Adriana
    Bakalárska práca sa zameriava na predstavenie pojmov a konceptov riešenia z oblasti kooperatívnej teórie hier. Matematický aparát je následne aplikovaný na hypotetické situácie vzniku lokálneho konfliktu v Škandinávií a v ...