Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský plán pro firmu KriVer, s.r.o. 

    Chalásová, Kristína
    Bakalárska práca sa zaoberá vytvorením novej podnikatežskej činnosti vo firme. Práca stanovuje pre novú podnikatežskú činnosť podnikatežský plán s najlepšie zvolenou marketingovou stratégiou, čím chce zvýšiť prosperitu firmy.