Now showing items 1-20 of 21

 • Analýza hostování webových serverů 

  Ilgner, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou hostování webových stránek v České republice. Cílem práce je navrhnout postup a na jeho základě realizovat aplikaci pro automatizované určení, zda je konkrétní web provozován ...
 • Analýza zabezpečení webových serverů a domén 

  Dvonč, Tomáš
  Cieľom bakalárskej práce bola analýza zabezpečenia webových a e-mailových serverov. Práca sa skladá z troch častí. V prvej časti budú popísané komunikačné protokoly a vysvetlí sa zásadný rozdiel medzi nimi. Druhá časť ...
 • Aplikace pro parsování a analýzu obsahu webových stránek 

  Odstrčil, Štěpán
  Tato bakalářská práce se zabývá parsováním textu z HTML stránek a jejich analýze a rozboru. Byly použity techniky z Natural Language Processingu, neboli Zpracování Přirozeného Jazyka. Byla napsána knihovna v programovacím ...
 • Automatizované zpracování záznamů síťových služeb v OS Linux 

  Hodermarsky, Jan
  Tato kvalifikační práce se věnuje návrhu a implementaci software pro profylaktickou analýzu journal souborů v reálném čase za účelem následné detekce hrozeb z nich zřejmých. Software se zaměřuje především na síťové služby, ...
 • Bezpečnost operačních systémů založených na distribuci Red Hat Enterprise Linux 

  Kňažeková, Nikola
  Táto diplomová práca sa zameriava zvyšovanie bezpečnosti v operačných systémoch založených na Red Hat Enterprise Linux, na základe analyzovaných zraniteľnosti za posledných 5 rokov. V teoretickej časti sú popísané slabiny ...
 • Burzovní aplikace pro systém Android 

  Balaževič, Lukáš
  Cieľom práce je navrhnúť a implementovať android aplikáciu ktorá bude zobrazovať pa- rametre kryptomien, technické indikátory a bude predikovať cenu na základe moderných technológii strojového učenia. Okrem zobrazenia ...
 • Genetické algoritmy – implementace paralelního zpracování 

  Tuleja, Martin
  Genetické algoritmy sú moderné algoritmy určené na riešenie optimalizačných problémov. Vznikli inšpiráciou z evolučných procesov v prírode. Ich paralelizáciou sa dosiahne nielen vyšších rýchlostí, ale aj nových a lepších ...
 • Implementace a rozšíření frameworku pro testování technické dokumentace 

  Macko, Peter
  Práca sa zaoberá automatizáciou testovania technickej dokumentácie napísanej v značkovacom jazyku AsciiDoc pomocou open-source frameworku testovania technickej dokumentácie Emender implementovaného na CI/CD platforme. ...
 • Internet Geography and Real Estate Market 

  Komosný, Dan; Bulín, Martin; Ilgner, Petr (IEEE, 2017-11-09)
  This paper introduces a new spatial data resource for Internet geography. The idea is based on merging two up-to-now unrelated fields - the real estate market and Internet networking. The huge real estate market is present ...
 • Laboratorní úlohy pro výuku síťových technologií s použitím různých simulačních nástrojů 

  Vaľuš, Dávid
  Táto diplomová práca sa zaoberá prípravou operačného systému, simulačneho prostredia a prípravou dvoch laboratórnych úloh na výuku sieťových technológií. V teoretickej časti sú popísané protokoly DHCP, FTP, TFTP, HTTP a ...
 • Návrhové vzory architektury OS Android s využitím jazyka Kotlin 

  Maloušek, Jan
  Cílem této diplomové práce je popis návrhových vzorů a dalších ověřených programátorských praktik využívaných při vývoji aplikací pro OS Android. V rámci teoretické části je proveden rozbor návrhových vzorů, programovacího ...
 • Optimalizace spouštění single page aplikace 

  Bartoň, Jan
  Tato práce se zabývá optimalizací spouštění single page JavaScript aplikace Kentico Kontent. Soustředí se zejména na rozdělení JavaScript knihoven a balíčků do samostatných souborů podle různých kritérií. Provedené úpravy ...
 • Platform For Collecting User Identifiers On Ieee 802.11 Wireless Networks 

  Ilgner, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  At the present time the widely usedWi-Fi networks provide comfort by zero configuration settings. However it leads to serious privacy issues. The article is focused on user information which can be extracted from service ...
 • Pokročilý roaming ve Wi-Fi sítích 

  Krulich, Filip
  Tato práce se zabývá problematikou Wi-Fi roamingu. Popisuje a přibližuje jak k této problematice přistupují doplňky standardu 802.11 zaměřující se na podporu roamingu, tedy doplňky 802.11r, 802.11k a 802.11v. Součástí této ...
 • Softwarový kontrolér Wi-Fi přístupových bodů se systémem OpenWrt 

  Jašíček, Petr
  Cílem práce bylo vytvoření webové aplikace určené pro centralizovanou správu a konfiguraci bezdrátových sítí na přístupových bodech běžících na distribuci OpenWrt. Čtenář je v úvodu seznámen s obecnou problematikou ...
 • Virtualizace na směrovačích 

  Ráboňová, Jana
  Bakalářská práce se zabývá virtualizací služeb s důrazem na oblast síťové oblasti. Největší důraz je kladen na představení možností virtualizace služeb na směrovačích. Cílem práce je nalézt platformy umožňující virtualizaci ...
 • Virtualizace virtualizačního softwaru 

  Holovová, Simona
  Bakalárska práca pojednáva o virtualizácií. Hlavným cieľom je porovnať vybrané virtualizačné platformy a popísať ich fungovanie. Teoretická časť práce popisuje teoretické východiská pre virtualizáciu, jej základy ako aj ...
 • Vizualizace komunikace mezi jednotkami OLT a ONU v sítích NG-PON2 

  Ilgner, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá pasivními optickými sítěmi, které poskytují řešení dostupných přístupových sítích a mají dostatečnou kapacitu pro datově náročné služby. Úvodní část srovnává technologie přístupových sítích ...
 • Využití technologie Blazor s frameworkem DotVVM 

  Švikruha, Patrik
  Diplomová práca sa zaoberá využitím technológií Blazor a WebAssembly s frameworkom DotVVM. Práca obsahuje fundamentálne informácie a teoretický rozbor webových tech- nológií a princípov. Tieto technológie sú prerekurzormi ...
 • Webového rozhraní pro ovládání prvků chytré domácnosti 

  Farkaš, František
  Táto práca sa zameriava na návrh a implementáciu riešenia API na zisťovanie ZeroConf/mDNS služieb v lokálnej sieti. Cieľom tohto API je spracovať zisťovanie služieb a poskytnúť koncové body API na komunikáciu s webovým ...