Now showing items 1-2 of 2

  • Možnosti automatizace měření 

    Ilichman, Ondřej
    Práce je zaměřena na možnosti automatizace měření, a to jak s využitím přístrojového, tak i programového vybavení. Snahy o objektivizaci procesů a vyloučení vlivu člověka na výsledek se stále častěji projevují také v oborech ...
  • Přesnost a dynamika lineárních piezo motorů 

    Ilichman, Ondřej
    Práce se zabývá problematiku konstrukce, řízení, přesnosti a dynamikou lineárních piezoelektrických motorů od firmy PiezoMotor Uppsala AB. Cílem této diplomové práce je zhodnotit aplikovatelnost zapůjčeného motoru v ...