Now showing items 1-2 of 2

  • E-mailová brána informačního systému jako webová služba 

    Imlauf, Michal
    Cílem této bakalářské práce je implementovat webovou službu, která by umožňovala uživatelům realizovat oboustrannou komunikaci s jejich klienty pomocí e-mailových zpráv. Tato webová služba by mohla být využívána jako součást ...
  • Webové služby pro podporu geolokace v rozsáhlých sítích 

    Imlauf, Michal
    Cílem této diplomové práce je popsat techniky geolokace v rozsáhlých bezdrátových sítích a způsoby vyjádření lokace jednotlivých uzlů. Praktická část popisuje implementaci webových služeb, jenž simulují pohyb uzlů v těchto ...