Now showing items 1-20 of 24

 • Implementace nových požadavků JAR-FCL 1 v teoretické přípravě dopravních pilotů v oblasti letecké meteorologie. 

  Kotoučková, Michaela
  Bakalářská práce zpracovává přehled legislativních změn pro výuku dopravních pilotů z hlediska letecké meteorologie. Obsahuje změny v závazných osnovách výuky a změny, které je třeba upravit ve stávajících učebnicích.
 • Nasazení electric taxi v reálném provozu 

  Koláček, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá v současné době vyvíjeným elektrickým pohonným systémem sloužícím k pohybu letadel po zemi. Jejím obsahem je popis tohoto systému, požadavky na něj kladené a dostupná řešení, dále pak popis a ...
 • Navigační vedení letu v oblasti Afriky 

  Míček, Petr
  Cílem této bakalářské práce, je provést navigační rozbor vedení letu nad odlehlými oblastmi Afriky. Prácí je rozdělena do tří hlavních kapitol. První část se věnuje navigačnímu pokrytí ve vnitrozemí Afriky. Druhá část je ...
 • Nekonvenční koncepce spalovacích motorů 

  Šenkýř, Miroslav
  Práca je zameraná na nekonvenčné koncepcie spaľovacích motorov, teda na spaľovacie motory neobvyklých konštrukcií. Sú to motory, ktoré majú odlišné tvary spaľovacieho priestoru tvary hriadeľov a merných výkonov od konvenčných ...
 • Porovnání provozních a ekonomických parametrů výcvikových letounů L-200, Da-42TDI a Tecam P-2006T 

  Müller, David
  Tato závěrečná bakalářská práce porovnává zadaná letadla L200, Da42Tdi a Tecnam P2006T z hlediska ekonomického a provozního pro letecké školy (FTO). Obsahuje podorbný popis a všechny specifické informace včetně historie ...
 • Porovnání provozních, technických a ekonomických parametrů letounů pro výsadkovou činnost. 

  Louman, Petr
  Tato závěrečná bakalářská práce porovnává letadla AN-2, C206, SMG-92, L410 a PAC750XL na základě analýzy provozních, technických a ekonomických parametrů. Obsahuje informace a popis vlastností letounů z pohledu využití pro ...
 • Porovnání provozních, technických a ekonomických parametrů vlečných letounů. 

  Slováček, Jan
  Cílem této bakalářské práce je porovnat parametry vlečných letounů na základě analýzy provozních, technických a ekonomických parametrů. Obsahuje rozbor jednotlivých parametrů a popis vlastností letounů z pohledu využití ...
 • Postupy za nízké dohlednosti 

  Kürthy, Peter
  Práca sa zaoberá postupmi za nízkej dohľadnosti a ich priamou aplikáciou na letiská, lietadlá a prevádzkovateľov. Hlavným cieľom bolo charakterizovať postupy za nízkej dohľadnosti ako súbor podmienok pre vybavenie letiska, ...
 • Problematika létáni v noci a v podmínkách IMC 

  Beneš, Ondřej
  Cílem této práce je vytvořit materiál, který bude sloužit jako podpora pro žáky letecké školy při výcviku NIGHT a IFR. Zvláštní důraz je kladen na rozbor iluzí, a společně s praktickými postupy při těchto letech je kladen ...
 • Přehled technických aspektů vývoje leteckých proudových motorů 

  Doseděl, Filip
  Závěrečná bakalářská práce přehledně zpracovává technické aspekty vývoje proudových motorů. Zabývá se jejich historickým vývojem, dále obsahuje přehled jednotlivých koncepcí motorů. Rozebírá současné motory použivané v ...
 • Přehled vrtulí ve všeobecném letectví 

  Pauliny, Jozef
  Cílem této práce je sestavení přehledu konstrukčních řešení vrtulí používaných u letounů všeobecného letectví spolu s přehledem technických, provozních a ekonomických parametrů jednotlivých typů pohonných jednotek s důrazem ...
 • Přestavba letounu Aero L-60S "Brigadýr" na původní verzi L-60 

  Honzek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá možností přestavby letounu Aero L-60S „Brigadýr“ na původní verzi L-60. Práce se zabývá legislativní a technickou problematikou této zpětné přestavby. V první části práce je čtenáři představen ...
 • Příprava letu po trati Praha - Chartúm s letounem Tatra T-101 po stopách rekordního letu z r. 1938 

  Vlček, Richard
  Tato bakalářská práce se zabývá stavbou tratě a předletovou přípravou pro zopakování historického dálkového rekordu z roku 1938 s replikou letounu Tatra T-101 v současnosti. Úvodní část práce je věnována historickému rekordu ...
 • Příprava pro provedení letu po trati LKTB-OMDB letounem Zlín Z-143 

  Pískatý, Slavomír
  Cílem bakalářské práce je předložení kompletního plánu provedení letu po zadané trati, včetně bezpečnostních rizik a potřebného vybavení pro let v oblasti Středního východu. Práce obsahuje popis podmínek pro lety IFR, které ...
 • Příprava pro provedení letu po trati LKTB-ULLI letounem L-200A 

  Hornych, Petr
  Cílem bakalářské práce je předložení kompletního plánu provedení letu za podmínek IFR po zadané trati, včetně bezpečnostních rizik a potřebného vybavení pro let v střední a východní Evropy. Práce obsahuje popis podmínek ...
 • Rekordní let Františka Nováka Brno – Kulunda z r. 1956 

  Petr, Jan
  Tato bakalářská práce je věnovaná rekordnímu letu Františka Nováka Brno–Kulunda z roku 1956 a naplánování etapového letu do stejné destinace. V první části je popsán samotný rekordní let včetně popisu letounu M-1C Sokol. ...
 • Současné trendy ve vývoji leteckých pohonných jednotek 

  Durchan, Vladimír
  Tato bakalářská práce popisuje současné trendy a novinky ve vývoji leteckých pohonných jednotek, jejich aplikaci v současnosti vyráběných leteckých pohonných jednotkách. Jednotlivá konstrukční řešení vyplývajících z ...
 • Speciální pístové pohonné jednotky letounů všeobecného letectví 

  Motyčka, Ivo
  Tématem této bakalářské práce jsou speciální pístové pohonné jednotky v letectví. V první části je nastíněna historie vývoje pístových pohonných jednotek a princip činnosti pístových pohonných jednotek. Dále je prostor ...
 • Specifika létání v horách a kvalifikace pro lety v horách podle PART-FCL 

  Matúšů, Jan
  Cílem této bakalářské práce je popsat problematiku létání v horském terénu a na horských letištích, se zaměřením na bezpečnost a požadavky předpisu PART-FCL. Dalším úkolem je prozkoumání možnosti získání kvalifikace pro ...
 • Vliv bouřkové elektřiny na leteckou dopravu 

  Fiala, Ľuboš
  Bakalárska práca je zameraná na objasnenie problematiky búrkovej elektriny ako sprievodného javu kumulonimbu. Venuje sa vývoju, typom, štruktúre a štádiam búrkovej oblačnosti, ako aj vzniku elektrického výboja a zriedkavých ...