Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský záměr - vývoj docházkového systému 

    Indra, Jan
    Moje bakalářská práce bude obsahovat odborný popis tvorby webové aplikace, určené plánování rozpisů docházky pracovníků do zaměstnání. Zpracuji teoretická východiska, popis tvorby aplikace, marketingovou strategii prodeje ...