Now showing items 1-2 of 2

  • Možnosti využití koučování v práci stavebních a pozemkových úřadů 

    Indrová, Martina
    Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití koučování v práci stavebních a pozemkových úřadů. Cílem je zjistit, jaké povědomí mají zaměstnanci těchto úřadů o koučování a jak jsou spokojeni se stavem vedení a řízení ...
  • Náklady architektonické a inženýrské činnosti 

    Indrová, Martina
    Tato diplomová práce se zabývá možnostmi stanovení nákladů architektonické a inženýrské činnosti. Cílem je zjistit, jaké náklady se pojí s architektonickou a inženýrskou činností a z nich následně stanovit náklady na měrnou ...