Now showing items 1-2 of 2

  • Marketingová komunikace 

    Bulínová, Sabina
    Tato diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací společnosti Hervis. První část práce obsahuje teoretické poznatky. V druhé části je představena společnost, její marketingový mix a komunikační mix. Na základě ...
  • Spokojenost zákazníků 

    Poláčková, Petra
    Diplomová práce se zabývá problematikou spokojenosti zákazníků v maloobchodní sféře. Teoretická část práce shrnuje literární rešerši pojmů, jejichž znalost je potřebná pro zpracování části praktické. V té je provedena ...