Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh marketingového řízení firmy 

    Dojmazov, Petr
    Cílem této diplomové práce je analýza současného stavu komunikační agentury Aetna spol. s r.o. a následné navržení vhodné marketingové strategie, která by měla zajistit úspěšný rozvoj firmy a její uplatnění na trhu ...