Now showing items 1-1 of 1

  • Využití zhášení fluorescence ve výzkumu koloidních systémů 

    Srholcová, Barbora
    Vyhledáváním z internetové a literární rešerše byly nalezeny dosud známé teoretické poznatky o využití zhášení emise fluorescenčních sond ve výzkumu koloidních systémů, zejména určení polohy fluorescenční sondy, stanovení ...