Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza připojení nového zdroje do soustavy 

    Galuszka, Jakub
    Tato práce se zabývá záměrem dostavby nového jaderného zdroje v lokalitě elektrárny Dukovany a způsobem jeho připojení do přenosové soustavy. Hlavním cílem práce je navrhnout konkrétní řešení vyvedení výkonu nového zdroje ...
  • Studie rozšíření rozvodny Slavětice o nové zdroje EDU 

    Štus, Martin
    Cílem této diplomové práce bylo vypracovat první studii zabývající se možnostmi rozšíření rozvodny Slavětice o nové zdroje elektrárny Dukovany (EDU). V této práci uvádím vazby rozvodny 400 kV Slavětice na energetickou ...