Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh tržního ocenění podniku 

    Brdička, Karel
    Diplomová práce se zabývá problematikou oceňování podniku. Obsahuje shrnutí hlavních teoretických východisek oceňování a popis nejvýznamnějších moderních metod a postupů stanovení tržní, likvidační a účetní hodnoty podniku. ...