Now showing items 1-2 of 2

  • Mikrobiologie masa 

    Spurná, Ivona
    Diplomová práce hodnotí mikrobiologickou kontaminaci masa a prostředí podniku Jatky Bučovice. Sleduje vybrané mikroorganismy a jejich zjištěné počty porovnány v závislosti na změně ročního období.
  • Studium přípravků do odlučovačů tuků 

    Gojkovic, Živan
    Diplomová práce byla zaměřena na testování komerčního přípravku do odlučovačů tuků. Cílem práce bylo dokázat schopnost přítomných mikroorganismu v přípravku, produkovat lipázy, které působí na různé lipidové substráty. K ...