Now showing items 1-1 of 1

  • Příprava a realizace mezinárodního závodu ve freestyle lyžování 

    Chrástecký, Martin
    Bakalářská práce je zaměřena na přípravu a realizaci mezinárodního závodu v lyžování. Práce je členěna do několika části. Teoretická část se zabývá tvorbou podnikatelského plánu, SWOT analýzou, PEST analýzou, marketingovým ...