Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh procesního řízení zakázky ve vybraném podniku 

    Jeřábek, Ladislav
    Bakalářská práce je zaměřena na procesní řízení zakázky ve vybraném výrobním podniku. Její první část popisuje teoretická východiska a vymezuje důležité pojmy. Další částí je analýza současného stavu se zaměřením na rozbor ...