Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení firemních dat a návrh jejich zálohování 

    Batelková, Andrea
    Tato bakalářská práce analyzuje současný proces fungování zálohování a nakládání s daty ve společnosti STAVOPROGRES BRNO, spol. s r.o. a navrhuje, jakým způsobem jej změnit, aby byl co nejefektivnějším. Nabízí vytvoření ...