Now showing items 1-1 of 1

  • Balanced Scorecard v řízení podniku 

    Fleissigová, Kamila
    Diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti společnosti Visimpex a.s. využitím finančních a ekonomických ukazatelů a dále se zabývá návrhem implementace metody Balanced scorecard v dané společnosti. Teoretická část ...