Now showing items 1-1 of 1

  • Studie průběhu zakázky vybraným podnikem 

    Urban, Pavel
    Hlavní téma této bakalářské práce je zpracování návrhu průběhu zakázky podnikem k maximální spokojenosti se zaměřením na dodací termíny, jakost a náklady. Konkrétně v podniku Cimbria HMD, s.r.o. Litomyšl, který se zabývá ...