Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace 

    Solarová, Anna
    Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace pomocí vybraných metod a ukazatelů a jejich následným vyhodnocením a porovnáním s doporučenými hodnotami, nebo s oborovými průměry. ...