Now showing items 1-1 of 1

  • Inovace motivačního systému společností 

    Procházková, Kristýna
    Diplomová práce se zaměřuje na inovaci motivačního systému ve vybraných společnostech. V práci je analyzován současný motivační systém a pomocí strukturovaného rozhovoru jsou zjištěny nedostatky v motivování zaměstnanců. ...